Det er meget svært at sammenligne priser på frække kostumer bl.a. fordi:

  • Det er svært at finde præcist samme kostumer
  • Kvaliteten varierer
  • Fragt prisen varierer (Og det gør vægten også)

Ud over disse ting vurderer vi at følgende faktorer også er vigtige:

  • Hurtig levering
  • En webshop du kan stole på (Kan du betale med dit kreditkort via NETS osv.)
  • God service
  • Evt. ekstra information og inspiration til brugen af frække kostumer

Vi har kigget på forskellige danske webshops som forhandler frække kostumer, vi har kigget på ovenstående kriterier for at finde de bedste bud på hvor du skal dine frække kostumer, og hvordan du vælger det rigtige.

Gå direkte til vores udvalgte webshop der sælger frække kostumer >>

Der er rigtig mange webshops derude der sælger frække kostumer, både danske og udenlandske og markedet kan være svært at gennemskue. Vi har valgt kun at nævne det vi mener er, hvis ikke det bedste, så i hvertfald er rigtig godt bud på hvor du skal købe dine frække kostumer. Grunden til at vi har valgt at gøre det på denne måde er at vi ikke ønsker at hænge butikker ud på vores side, det handler om at give dig som forbruger den bedste hjælp til at gøre det bedste køb, med den bedste oplevelse.

Funktionalitet og brugervenlighed på siderne

Til vores store overraskelse, er der ret mange af de webshops som sælger frække kostumer, som har problemer med enten funktionalitet, hastighed eller brugervenlighed, nogle har problemer med 2 eller 3 af tingene på samme tid.

Sider med den slags problemer har vi sorteret fra med det samme. Der er ingen, der bør handle steder, hvor tingene ikke virker optimalt, det svarer til at du i en fysisk butik måske ikke kan komme hen til kassen, fordi de er ved at bygge om.

På en af siderne blev vi nød til at bruge en anden browser for overhovedet at kunne navigere rundt i de frække kostumer, og det holder simpelt hen bare ikke!

Udvalg af frække kostumer

Der er igen meget stor forskel på hvor stort et udvalg de forskellige webshops har af frække kostumer, nogle har  nogle ganske få, og nogen butikker har rigtig mange.

Det er klart at det er at foretrække et stort udvalg, men hvis det store udvalg kan præsenteres fordi man så har en leveringstid på 14 dage, holder det ikke, det er irriterende at have fundet det kostume man gerne vil have for så at finde ud af man først kan få det om 14 dage.

Frække kostumer er produkter som kunderne som regel gerne vil have leveret dagen efter.

Levering og fragt priser

Som nævnt ovenfor varierer leveringstiden, og det går fra 1 dag til de nævnte ca. 14 dage, det er klart at vores vinder skal kunne levere dagen efter.

Fragt priserne varierer også meget på frække kostumer, det kan selvfølgelig skyldes at vægten på kostumerne varierer, men mange webshops bruger også netop fragten til at skjule at de tager mere for end du åbenlyst giver udtryk for.

Det betaler sig at spille med åbne kort og have gennemsigtighed på fragt priserne.

De priser vi har checket varierer fra 29,- til 49,-

Flere shops har gratis fragt hvis du køber for f.eks. 500,- her er det klart en fordel at shoppen har et bredere udvalg, så du kan købe andet end lige 2-3 forskellige kostumer.

Prissammenligning på frække kostumer

Som nævnt er det meget svært at sammenligne priserne helt nøjagtigt på frække kostumer, og det kan også sagens være at et bunny kostume er billigere hos den ene shop, mens et sygeplejerske kostume er billigere hos en anden, igen kan det også skyldes at de ikke er helt ens.

Nissepige kostume

Vi fandt dette nissepige kostume på flere sider, prisen varierede en hel del, når man så lagde pris og fragt sammen, kunne man sammenlagt spare hele 60,- kr. på lige præcis dette nissepige kostume, og samtidig handle hos en troværdig og brugervenlig shop:

Det nissepige kostume jeg valgte

Bunny Kostume

Bunny kostumer var nogen af de kostumer, vi slet ikke kunne matche på siderne, så de kan ikke sammenlignes.

Sygeplejerske kostume

På sygeplejerske kostumer ligger prisen ca. ens på alle 3 sider vi har taget med, men behot.dk er stadig billigst på fragten, det er ikke meget, men det er der, og vi kan godt lide at man spiller med åbne kort, og ikke gemmer merpris ind under fragt omkostninger.

Information og inspiration

Det er faktisk kun lykkedes os at finde god information og endda inspiration til brugen af de frække kostumer på en enkelt webshop, og det er også den shop som  vi har valgt til vinder.

Og vinderen er

behot-logo

www.behot.dk

Be Hot er ikke altid de billigste på de frække kostumer, og de har heller ikke det største udvalg. Til gengæld er ærlige og leverer lidt ekstra til dig, i form af inspiration til brugen af kostumerne.

Be Hot har desuden også andre varegrupper i deres shop.

Du kan betale sikkert med dit kreditkort via NETS, og du er ikke i tvivl om hvad du skal gøre nu.

Det er ikke kun prisen det kommer an på når du køber frække kostumer, alle ovenstående ting vil spille ind, og det er ofte vigtigt, at du kan få det kostume du har kig på, hurtigt – det skal jo bruges 😉